Afvalstoffenheffing

Wat is het?

Voor het inzamelen en verwerken van afval betaal je belasting: de afvalstoffenheffing. Deze heffing bestaat uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat je een container aan de straat zet. Het maakt daarbij niet uit of de container vol is of halfvol.

Hoe werkt het?

Je ontvangt de aanslag per vier maanden achteraf:

  • Periode januari tot en met april 2024 in juni 2024
  • periode mei tot en met augustus 2024 in oktober 2024
  • periode september tot en met december 2024 in februari 2025
  • Let op :periode september tot en met december 2023 in februari 2024

Informeel bezwaar

Je kunt telefonisch contact opnemen als je het niet eens bent met de aanslag via (0497)531300. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven. Je kunt ook het reactieformulier op deze pagina gebruiken.

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden meer tijd.

Reactieformulier

Tarieven

Vastrecht per jaar: € 86,23 
 

1.1.1De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak€ 7,19
1.1.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting per lediging van een 
1.1.2.1container van 140 liter, bestemd voor restafval€ 12,19
1.1.2.2container van 140 liter, bestemd voor gft-afval€ 2,29
1.1.2.3container van 80 liter, bestemd voor restafval€ 6,96
1.1.2.4container van 80 liter, bestemd voor gft-afval€ 1,30
1.1.2.5container/emmer van 40 liter, bestemd voor restafval€ 3,48
1.1.2.6container/emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval€ 0,40
1.1.2.7Tariefzak van 60 liter, bestemd voor restafval€ 5,22

Overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting: 
1.2.1.1Voor het aanbieden van gescheiden afvalfracties met de componenten vlakglas, luiers in luierzakken, frituurvet en harde kunststoffen, wit-en bruingoed, kadavers van kleine huisdieren, autobanden zonder velg (max. 5 stuks, afkomstig van personenauto), asbest (max. 35 m²), afgewerkte olie (max. 5 liter), KCA, retour glas, papier/karton, textiel/kleding en schoeisel, ijzer en metaal (ook blik), schoon EPS (piepschuim/tempex), plastic verpakkingsafval en drankkartonsGratis
1.2.1.2Voor het aanbieden van grof restafval, asfalt, (bouw- en sloop-)hout (incl. geïmpregneerd hout en bielzen), dakpannen, puin- en metselstenen, gas-betonblokken, kalkzandsteen, duroxblokken, plafondplaten, gips en gips-platen, schone grond (onverdachte herkomst), tegels, cement, grint en betonpuin, matrassen en vloerbedekking, bouwafval, bankstellen en huis-raad op de milieustraat in Eersel: 
 - tot en met ½ m³€ 9,00
 - tot en met 1 m³€ 17,50
 - voor elke m³ meer€ 28,00
 - matrassen (1- of 2-persoons) per stukGratis
1.2.1.3voor het aanbieden van blad, gras, snoeihout en overig tuinafval: 
 - tot en met 1 m³€ 3,00
 - voor elke m³ meer€ 6,00
 De onder 1.2.1.2 en 1.2.1.3 genoemde tarieven worden bij meer dan zes bezoeken (waarvoor moet worden betaald) per kalenderjaar aan de milieu-straat bij elk bezoek aan de milieustraat verdubbeld. 
1.2.1.4Voor het aanbieden van een tariefzak huishoudelijk afval van maximaal 60 liter€ 17,50

Om veiligheidsredenen kun je bij de Milieustraat alleen betalen met uw pinpas! 

Formeel bezwaar

Bent je het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken door het bezwaarformulier riool-en afvalstoffenheffing in te vullen. Om dit formulier in te vullen heb je als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door jou opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Je ontvangt schriftelijk uitspraak op je bezwaar. In het bezwaarformulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing die je hebt ontvangen niet juist is.

Ook kun je een een pdf-formulier downloaden op deze pagina, invullen en voorzien van je handtekening.

Je kunt het ingevulde formulier sturen naar:

  • Gemeente Eersel
  • Kenmerk: bezwaar RH en AH 2023 of 2024
  • Postbus 12
  • 5520 AA Eersel

Formulier Bezwaar aanslag riool- en afvalstoffenheffing

Verhuizing

Als je gaat verhuizen, geef je dit door aan de gemeente. Je hoeft dit niet nog eens apart te melden bij team belastingen. Met je verhuizing wordt rekening gehouden. Op de aanslag staat wel het algemeen tijdvak genoemd. Echter het te betalen bedrag is naar rato verhuisdatum. Meer informatie hierover vind je op de bijsluiter van de aanslag. Laat de containers (of emmers) en milieubox leeg, schoon en in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het huis. Ook de milieupas voor de milieustraat moet in het huis achterblijven.

Heeft deze informatie je geholpen?