Wat is het?

Voor het inzamelen en verwerken van afval betaalt u belasting: de afvalstoffenheffing. Deze heffing bestaat uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat u een container aan de straat zet. Het maakt daarbij niet uit of uw container vol is of halfvol.

Hoe werkt het?

Je ontvangt de aanslag per vier maanden achteraf:

 • Periode januari tot en met april 2021 in juni 2021
 • periode mei tot en met augustus 2021 in oktober 2021
 • periode september tot en met december 2021 in februari 2022
 • periode september tot en met december 2020 in februari 2021

Informeel bezwaar

Je kunt telefonisch contact opnemen als je het niet eens bent met de aanslag via (0497)531300. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven. Je kunt ook het reactieformulier op deze pagina gebruiken.

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden meer tijd.

Wat kost het?

In 2021 betaalt iedere locatie waar gewoond wordt een vast bedrag van € 6,87 per maand (ook als je geen containers aanbiedt). Daarnaast betaal je per geleegde container een bedrag van:

 • container van 140 liter restafval: € 10,61
 • container van 140 liter gft-afval: € 2,02
 • container van 80 liter restafval: € 6,06
 • container van 80 liter gft-afval : € 1,15
 • emmer van 40 liter restafval: € 3,03
 • emmer van 25 liter gft-afval: € 0,36
 • afvalzak van 60 liter (bij storting in ondergrondse container) € 4,55
 • Tariefzak van 30 liter, bestemd voor restafval € 2,28
 • Milieustraat aanbieden "grof restafval" en "bouwafval" tot en met 0,5 m3 € 7.50, tot en met 1 m3 € 15,00 voor elke m3 meer € 25,00.
 • Milieustraat aanbieden van "tuinafval" tot en met 1 m3 € 2,50, voor elke m3 meer € 5,00
 • Milieustraat aanbieden van een vuilniszak huishoudelijk afval van max. 60 liter € 15,00

Om veiligheidsredenen kunt u bij de Milieustraat alleen betalen met uw pinpas! 

Formeel bezwaar

Bent je het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken door het bezwaarformulier riool-en afvalstoffenheffing in te vullen. Om dit formulier in te vullen heb je als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door jou opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Je ontvangt schriftelijk uitspraak op je bezwaar. In het bezwaarformulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing die je hebt ontvangen niet juist is.

Ook kun je een een pdf-formulier downloaden op deze pagina, invullen en voorzien van je handtekening.

Je kunt het ingevulde formulier sturen naar:

 • Gemeente Eersel
 • Kenmerk: bezwaar RH en AH 2021
 • Postbus 12
 • 5520 AA Eersel

Verhuizing

Als je gaat verhuizen, geef je dit door aan de gemeente. Je hoeft dit niet nog eens apart te melden bij team belastingen. Met je verhuizing wordt rekening gehouden. Op de aanslag staat wel het algemeen tijdvak genoemd. Echter het te betalen bedrag is naar rato verhuisdatum. Meer informatie hierover vind je op de bijsluiter van de aanslag. Laat de containers (of emmers) en milieubox leeg, schoon en in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het huis. Ook de milieupas voor de milieustraat moet in het huis achterblijven.

Heeft deze informatie je geholpen?