Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Wat is het?

Begeleiding vanuit de gemeente is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. Hierbij gaat het niet om het overnemen van taken, maar om het oefenen, aanleren en stimuleren van taken en vaardigheden. Er zijn twee soorten begeleiding:

 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding en groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Wanneer je moeite hebt met structuur aanbrengen in het dagelijkse leven of regie kunnen voeren, dan kan je in aanmerking komen voor individuele begeleiding. Deze kan bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Dagbesteding en groepsbegeleiding

Wanneer je vanwege een beperking niet volledig op eigen kracht kan meedoen in de samenleving kan je in aanmerking komen voor dagbesteding. Dit is bedoeld om zelfstandigheid te ondersteunen en waar mogelijk te vergroten. 

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering
 • beweging
 • leren omgaan met dementie
 • contacten
 • een zinvolle invulling van de dag
 • voorkomen van vereenzaming
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

Voor de meeste voorzieningen betaal je maandelijks een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK. Voor meer informatie over de eigen bijdrage, kunt u terecht op www.hetcak.nl.

Hoe werkt de Wmo?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wanneer je vastloopt op het gebied van zelfredzaamheid en participatie neemt je contact op met het Wmo loket. Hierna zal een keukentafelgesprek plaatsvinden met een Wmo-consulent. In dit gesprek komen de volgende zaken aan bod;

 • Allereerst bekijkt de gemeente of je zelf je problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of je geholpen bent met een algemene voorziening of hulpdienst. 
 • Als er geen andere wetgeving is waar je mee geholpen bent, kan de gemeente u mogelijk helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt en hiervoor een administratie voert.

De consulent maakt een verslag van het gesprek met hierin een advies. Wanneer je het eens met het verslag kun je een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvang je bericht of je in aanmerking komt.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tussen 08.30 en 12.00 uur via (0497)531300. Je kunt ook het Wmo contactformulier invullen. De gemeente neemt dan contact met je op. 

Heeft deze informatie je geholpen?