Gemeente onderzoekt mogelijkheden loopstrook mindervaliden.

De gemeente wil het cultuurhistorische karakter van Markt hoe dan ook behouden. Niet voor niets is het al sinds 1967 een Rijksbeschermd dorpsgezicht. Op mooie zomerdagen is de Markt in Eersel een trekpleister voor velen. Door opdrukkende boomwortels is de Markt op sommige plekken echter lastig bereikbaar voor mensen die minder goed ter been zijn. De gemeenteraad heeft daarom besloten om een rolstoelvriendelijke loopstrook aan te leggen. Zo blijft de Markt voor iedereen toegankelijk.

Voor- en nadelen in kaart gebracht

De aanleg van een loopstrook kan mogelijk ook de vitaliteit van de bomen aantasten. Dat is de reden dat de gemeente ook onderzoek heeft laten doen naar de kwaliteit en de levensduur van de bomen. Alle voor- en nadelen zijn in kaart gebracht voor iedere eventuele vervangingsstrategie en voor alle mogelijkheden voor de loopstrook. Dit met het oog op behoud van het cultuurhistorische karakter van de Markt.

Voorstel voor gemeenteraad 

Deze onderzoeksresultaten wil de gemeente graag bespreken met de direct belanghebbenden. Op 30 april gingen we in gesprek met de ondernemers en op 6 mei is een inloopbijeenkomst voor alle omwonenden. Zo kunnen we alle zorgen en belangen mee laten wegen in het voorstel dat we uiteindelijk aan de gemeenteraad zullen voorleggen. 

Aandacht voor belang (horeca)ondernemers

De gemeente moet rekening houden met veel verschillende belangen. De veiligheid staat hierbij natuurlijk voorop, maar de gemeente heeft speciale aandacht voor de belangen van de horecaondernemers, winkeliers en aanwonenden van de Markt. Dat is de reden dat we voorafgaand aan het raadsvoorstel al met deze partijen om tafel gaan. Zo hopen we tot een gedragen voorstel voor de raad te komen. Met oog voor veiligheid én met een loopstrook voor de mindervaliden.