Vluchtelingen uit Oekraïne hebben binnen de EU een speciale status gekregen.  De Europese Commissie heeft bekend gemaakt deze tijdelijke bescherming met een jaar in ongewijzigde vorm te verlengen tot 4 maart 2025. Vluchtelingen die zich (tijdelijk) in onze gemeente vestigen, kunnen zich inschrijven in onze gemeente. Ze worden dan opgenomen in de basis registratie persoonsgegevens (BRP) van onze gemeente. 

Bewijs van verblijf

Vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Zodra je staat ingeschreven bij de gemeente kun je een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND.  Als bewijs van verblijf in Nederland krijg je een sticker in je paspoort of op een los papier. Soms krijg je een pasje (O-document). Kijk op refugeehelp.nl voor het maken van een afspraak. Hier lees je ook wat je kan verwachten bij de ophaallocatie van de IND en wat je hiervoor nodig hebt.  

Inschrijven bij de gemeente

Vluchtelingen uit Oekraïne die zich (tijdelijk) in onze gemeente vestigen kunnen zich op dit adres laten inschrijven bij onze gemeente als hun identiteit kan worden vastgesteld. Je kunt dan een afspraak maken bij de gemeente. Bij inschrijving ontvang je een Burgerservicenummer.  Dit nummer heb je nodig voor de leefgeldregeling, gezondheidszorg, onderwijs, maar ook voor werk of andere geldzaken. De gemeente vraagt bij aangifte alle documenten mee te nemen waaraan gegevens kunnen worden ontleend.

Als je identiteit niet kan worden vastgesteld?

De gemeente kan helaas geen mensen inschrijven waarvan de identiteit niet is vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vluchtelingen die zonder identiteitspapieren zijn gevlucht.  Vluchtelingen met een Oekraïense nationaliteit verwijzen we naar de Oekraïense ambassade in Den Haag. Zij kunnen een certificaat afgeven waarmee de identiteit kan worden bevestigd. Dit kan tijdens het inloopspreekuur van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 9.00-13.00 uur. 

Tijdelijke Beschermingsrichtlijn voor niet-Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit die daar een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat betekent dat zij geen recht meer hebben op gemeentelijke opvang, onderwijs, en medische zorg. Lees hier meer over op Refugeehelp.nl of op Rijksoverheid.nl.  Derdelanders met een permanente verblijfsvergunning uit Oekraïne kunnen wel worden ingeschreven.

Verhuizing doorgeven?

Vluchtelingen uit Oekraïne die vertrekken vanuit de (particuliere) opvanglocatie moeten deze verhuizing ook doorgeven aan de gemeente. Bij een verhuizing naar een andere opvanglocaties in Nederland behouden ze het toegekende BSN nummer, maar neemt een andere gemeente de verantwoordelijkheid over voor het uitkeren van het leefgeld. Als vluchtelingen terugkeren naar Oekraïne worden ze helemaal uitgeschreven en vervalt het recht op leefgeld. 

Een verhuizing doorgeven kan via de gemeentebalie. Maak hiervoor een afspraak. Vluchtelingen die in het buitenland verkeren vragen wij om onderstaand formulier in te vullen.

Сообщите о своем переезде или выезде за границу