De inhoud is geladen.

Buitengebied

De agrarische sector verandert de laatste jaren sterk door wijzigingen in wet- en regelgeving of het ontbreken van bedrijfsopvolging. Gemeente Eersel ondersteunt agrariërs om alle veranderingen in goede banen te leiden. Dit om problemen zoals leegstand en onwenselijk gebruik (zoals drugslaboratoria) te voorkomen. Hopelijk kunnen agrariërs zo de juiste keuzes maken voor hun toekomst.

Subsidieverordening

Deze subsidieverordening is bedoeld om overtollige gebouwen in het buitengebied te slopen? Hiermee willen we verstening en verrommeling tegengaan en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Contact

Heb je vragen neem dan contact op met team ruimtelijke plannen Buitengebied. Je kunt hiervoor hieronder het formulier invullen. 

Contactformulier