Herinrichting Carquefouplein

Het Carquefouplein en een aantal omliggende wegen steken we in een nieuw jasje. Zo voldoet het gebied weer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Omleidingen worden met borden aangegeven. Voor dit project werken we samen met aannemer FPH Ploegmakers uit Vinkel.

 

Carquefouplein & T-splitsing

 • Het huidige plein bestaat voor een groot gedeelte uit asfalt. Dit vervangen we door gebakken stenen en natuursteen materialen.
 • Er komt ruimte voor 23 parkeerplaatsen.
 • Rondom het plein planten we 14 nieuwe bomen. Er moeten uiteindelijk vier bestaande bomen plaatsmaken.  
 • Het plein heeft in de huidige situatie twee toegangswegen. In de nieuwe situatie wordt de toegang in de Kerkstraat afgesloten. De toegang aan de Willibrorduslaan blijft bestaan.
 • Het plein krijgt nieuwe openbare verlichting.
 • De bushaltes en het bushokje van de lijnbussen komen na de werkzaamheden van de herinrchting niet meer terug. De haltes van de buurtbus worden na de werkzaamheden wel terug geplaatst.

T-Splitsing Willibrorduslaan-Bergeijksedijk en Schadewijkstraat

 • De huidige T-splitsing bestaat uit betonstenen, maar dit wordt een rijbaan in asfalt
 • De binnenbocht krijgt meer ruimte om het verkeer een bredere en betere doorgang te geven. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming van verkeer.
 • De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers komen centraal te liggen zodat er een veilige oversteek komt. 

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes zijn voor al het verkeer ter plekke aangegeven met borden. Hulpdiensten zijn op de hoogte van alle afsluitingen en omleidingsroutes. 

Lijnbus

 • Richting Eindhoven: na halte Wolverstraat verkeerslichten rechts naar Postelseweg, de tweede rotonde (bij Laaghuizerweg) helemaal rond, na halte Postelseweg rotonde rechtdoor, verkeerslicht bij Wolverstraat rechtdoor 
 • Richting Bladel: na halte busstation Eersel (industrieterrein Haagdoorn), eerste rotonde rechtdoor, verkeerslichten bij Wolverstraat rechtdoor, de tweede rotonde (bij Laaghuizerweg) helemaal rond, na halte Postelseweg rotonde rechtdoor, verkeerslichten bij Wolverstraat linksaf 

Buurtbus

 • Vanuit De Pouten is de route van de buurtbus: Schadewijkstraat, Monseigneur de Haasstraat, Lindestraat, Willibrorduslaan 

Kerkstraat & Kerkepad

Kerkstraat

 • De huidige rijbaan bestaat uit betonstenen. Na de aanleg van de nieuwe riolering leggen we de rijbaan aan. Deze voorzien we voor een groot deel met asfalt en gedeeltelijk met gebakken stenen. Op de rijbaan komen rode suggestiestroken, zodat je kunt zien dat er ruimte is voor fietsers.
 • Het voetpad gaan we 30 centimeter verbreden aan de kant van de even huisnummers. Voetgangers krijgen zo meer ruimte om naast elkaar te lopen. De rijbaan wordt hierdoor iets smaller.

Kerkepad

 • De asfaltverharding van het Kerkepad vervangen we door straatbakstenen. Hiervoor gebruiken we dezelfde stenen als voor het nieuwe Carquefouplein. Zo ontstaat er een mooi geheel.

Rioleringswerkzaamheden

Het vuilwaterriool in de Kerkstraat gaan we vervangen omdat de restlevensduur van dit riool op is. Daarnaast gaan we een nieuw regenwaterriool aanleggen in de Kerkstraat. Dit riool zorgt ervoor dat het gebied rondom het Carquefouplein water- en toekomstbestendig wordt. Het regenwater van de wegen en de daken voeren we af door dit nieuwe stelsel.

Om de aansluiting op het hemelwaterriool mogelijk te maken, is het nodig op particulier terrein werkzaamheden uit te voeren. Hierbij kun je denken aan het aansluiten van de dakgoot aan de voorzijde van de woning op het regenwaterriool. 

Het nieuwe regenwaterriool leggen we met extra grote buizen aan. Zo ontstaat extra ruimte zodat we regenwater ook kunnen vasthouden. In het kader van duurzaamheid gebruiken we tijdens droge en warme periode het regenwater uit tappunten om het gemeentelijke groen water te geven. Buiten de droge periode om gebruiken we vervolgens ditzelfde regenwater om de rioolgemalen te reinigen.   

Planning

 1. Momenteel bezig: Fase 1 - Carquefouplein & T-splitsing

  Het Carquefouplein is weer open voor verkeer. Verontreinigde grond is verwijderd en het plein heeft nieuwe riolering, bestrating en bomen. Op 22 maart wordt de openbare verlichting nog op het Carquefouplein geplaatst. Het nieuwe plein is dan ook weer mooi verlicht in de avonduren.

  Op 12 april gaat de t-splitsing Willibrorduslaan-Bergeijksedijk-Schadewijkstraat weer open voor verkeer. De splitsing heeft naast een nieuwe inrichting ook nieuwe riolering, kabels en leidingen gekregen. 

 2. Momenteel bezig: Fase 2 - Kerkstraat

  Rioleringswerkzaamheden Kerkstraat starten vanaf Willibrorduslaan richting Kapelweg. De Kerkstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. Naar verwachting is half juli 2024 de Kerkstraat weer open voor verkeer.  

 3. Nog te doen: Fase 3 - Kerkepad

  De exacte planning volgt later. De voortgang is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het weer en onvoorziene omstandigheden in fase 1 en fase 2.