De raadsgriffie(r) ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Meer informatie over de griffie