Update 30 november 

Via de ontwerptekening en beplantingslijst zie je de plannen voor de groenvoorzieningen in de Hazenstraat. De laatste fase van de inrichting is bijna afgerond en als alles volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden voor Kerstmis 2023 gereed zijn. In het 1e kwartaal van 2024 worden de groenvoorzieningen aangelegd en worden de woningen afgekoppeld van het hemelwater.

Namens de gemeente Eersel is Ton van Doormaal belast met het toezicht. Voor meer informatie kun je via (0497)531300 contact opnemen met Ton van Doormaal of met de projectleider Paul van Lith.