Inwoners denken mee over groei van gemeente(n) en regio

Op 21 mei werd in Bladel een reeks van Toekomstdialoog-avonden afgesloten over de groei van onze regio en de afzonderlijke gemeenten. Dat Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk moeten groeien is al voelbaar. Hoe die Kempengemeenten, die onderdeel zijn van de Brainportregio in Zuidoost-Brabant, gaan groeien is nog niet bekend. Daarom gingen in alle gemeenten inwoners met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van die groei. Want hoe groot wil je worden? En hoe moet het dan met de voorzieningen zoals scholen, winkels en gezondheidszorg? Maar liefst zeven thema’s kwamen aan de orde en iedereen kon aangeven wat zij willen behouden, versterken of juist toevoegen.

Hoe kijken we lokaal tegen de ‘schaalsprong’ aan? 

Veel inwoners (zo’n 500) gingen live met elkaar in gesprek, veel anderen (± 1200) gingen aan de slag met de digitale vragenlijst. Ook op het Pius-X College en het Rythovius College zijn toekomstdialogen georganiseerd. Wat daar opviel is dat jongeren veelal hetzelfde aankijken tegen kansen die de groei biedt als volwassen inwoners. Maar ook dat zij dezelfde zorgen hebben als het gaat om bijvoorbeeld wonen (veel jongeren willen kunnen wonen in de Kempen) en voorzieningen. 

In Bergeijk boog de jeugdgemeenteraad zich over kansen en uitdagingen door de groei als het gaat over de zeven thema’s wonen, werken, bereikbaarheid, voorzieningen, landschap en natuur, welzijn en samenleven. 

Uitkomsten en vervolgstappen 

Dankzij de grote opkomst en het enthousiaste meedenken van inwoners kunnen we nu aan de slag met de verwerking van de opbrengst van gesprekken en vragenlijsten. Zij geven ons een goed beeld hoe lokaal wordt aangekeken tegen de ‘schaalsprong’. Alles wordt nu verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan de colleges van de Kempengemeenten. Begin juni gaan de gemeenteraden met elkaar in gesprek over de groei, net zoals inwoners dat hebben gedaan. Als laatste zijn dan de colleges aan de beurt. 

In september wordt een eerste aanzet gegeven richting een voorkeursscenario. De gemeenteraden kunnen hier dan nog uitgangspunten en kaders voor mee geven. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden van de Kempengemeenten om in december 2024 een besluit te nemen over hoe de Kempen om willen gaan met de schaalsprong.