Lid worden van de Adviesraad

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Dus als je denkt dat je een waardevolle inbreng kunt leveren aan onze adviesraad, dan nodigen we je van harte uit een open sollicitatie te sturen.  

Waar moet een adviesraadslid aan voldoen?

Het is vooral belangrijk dat je inwoner bent van de gemeente Eersel, een netwerk hebt binnen de gemeente (groot of klein) en dat je hierdoor signalen op kunt halen bij (kwetsbare) inwoners. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekjes langs de lijn bij de sportvereniging, door een bezoek aan de bieb of een ontmoetingscentrum, door je ervaring als vrijwilliger of mantelzorger, doordat je betrokken bent bij een burgerinitiatief, doordat je zelf gebruik maakt van de Wmo of Participatiewet. Of misschien heb je wel ervaring met marketing en communicatie of het organiseren van bijeenkomsten. Ook dan kun je van toegevoegde waarde zijn voor onze adviesraad. Het is ook belangrijk dat je betrokken bent bij onze gemeente en haar inwoners. En dat je in de gelegenheid bent om maandelijks een aantal uur vrij te maken voor je adviesraadswerk. 

In een adviesraadslid zien we graag het volgende

  • Kunnen luisteren, doorvragen en samenvatten.
  • Actief zijn in de lokale samenleving, weten wat er leeft en bereid zijn om signalen uit de samenleving in gewone taal bij de gemeente binnen te brengen.
  • Zich realiseren wat de plek van de adviesraad is in de lokale samenleving.
  • Zich realiseren dat zij in (eigen) netwerken zonder last en ruggespraak opereren.
  • Bereid zijn om zich actief te verdiepen in een aantal thema’s om meer zicht te krijgen welke ideeën, signalen, knelpunten er zijn rond die thema’s.
  • In staat zijn om de samenhang tussen diverse vraagstukken te zien en wat dit betekent voor inwoners.
  • Open staan om samen met andere adviesraadsleden na te denken welke vragen relevant zijn om een goed gesprek te kunnen voeren.
  • Bereid zijn om zich flexibel op te stellen qua vergadertijden (zowel binnen de adviesraad als in contact met andere organisaties en je netwerk).

Contact

Indien je vrijblijvend meer informatie wilt, kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.