De sociale kaart Eersel

De sociale kaart Eersel is een uitgebreid adressenbestand, waarin per dorp informatie te vinden is over de plaatselijke vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. U kunt deze informatie vinden op de site: https://socialekaarteersel.nl

De Koepel

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel is lid van de Koepel. De Koepel is een vereniging van lokale adviesraden en ondersteunt adviesraden om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Wilt u hierover meer weten, neem dan een kijkje op de site: https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. Wilt u hierover meer weten, neem dan een kijkje op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Wilt u hierover meer weten, neem dan een kijkje op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

Jeugdhulp

Wilt u meer weten over welke ondersteuning, voorzieningen en vergoedingen mogelijk zijn voor jeugdhulp, neem dan een kijkje op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten