Op 20 en 21 juni wordt in onze gemeente geoefend door militairen van de Koninklijke Landmacht. Zij verkennen locaties met voertuigen een voeren opdrachten ook te voet uit. De activiteiten vinden overdag, 's avonds en 's nachts plaats. 

Eventuele klachten kunnen worden doorgegeven via e-mail: 13LTBRIG@mindef.nl. Is er schade ontstaan door de oefening? Meld dit dan (met vermelding van kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade et cetera) via JDVclaims@mindef.nl of 088-9561951.

Of doe dit schriftelijk naar:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht