De gemeente Eersel heeft grond gekocht voor de uitbreiding van het dorp Knegsel. Het gaat om het gebied nabij de Nardushoek en de Zandoerleseweg. De gemeente wil hier een nieuwe woonwijk realiseren. In 2025/2026 hopen we dat er gestart kan worden met de bouw van de woningen.   

Gebiedsconcept

Voorafgaand aan de eerste plannen zijn er verschillende keukentafelgesprekken gevoerd met de direct omwonenden van het gebied. Alle opgehaalde informatie is vervolgens verwerkt in een eerste voorstel. Dit zogenoemde gebiedsconcept is nog geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor de ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat mogelijk is in het gebied. Maar ook de ambities die de gemeente voor het gebied heeft, zijn hierin meegenomen. 

Gesprek met de omgeving

Met dit gebiedsconcept gaat de gemeente vervolgens in gesprek met de inwoners van Knegsel. Samen proberen we het plan verder concreet te maken. Hiervoor organiseren we een omgevingsdialoog. Aan de hand van verschillende thema's proberen we het plan verder concreet te maken. Je kunt hierbij denken aan type woningen, maar ook over de inrichting van de groene leefomgeving. Uiteindelijk hopen we een woonwijk te bouwen waar iedereen blij van wordt.

Stedenbouwkundig plan

Alle opgehaalde informatie gebruiken we vervolgens voor het stedenbouwkundige plan. Dit is een uitgewerkt plan van het gebied. In dit plan worden de woningen en de woonomgeving verder ingetekend. Natuurlijk bespreken we ook dit voorstel weer opnieuw met het dorp. Daarna starten we de procedure voor de aanpassing van het omgevingsplan. Pas daarna kan een projectontwikkelaar daadwerkelijk aan de gang met bouw. 

Planning

 1. Afgerond: Randvoorwaarden uitbreiding Knegsel

  1e kwartaal 2022 - vastgesteld door de gemeenteraad 

 2. Momenteel bezig: In gesprek met de omgeving

  3e kwartaal 2023 - 2e kwartaal 2024
  Naast keukentafel gesprekken met de direct omwonenden, organiseren we ook een omgevingsdialoog in het dorp rondom het gebiedsconcept. 

 3. Nog te doen: Presentatie voorlopig stedenbouwkundig plan

  3e Kwartaal 2024 

 4. Nog te doen: Start ruimtelijke procedure

  3e - 4e kwartaal  2024
  De ontwerp wijziging van het omgevingsplan ligt ter inzage tot aan het vaststellen van de wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad.

 5. Nog te doen: Start bouw

  2025 / 2026