De gemeente Eersel heeft grond gekocht voor de uitbreiding van het dorp Knegsel. Het gaat om grond ten noordoosten van Knegsel in het gebied nabij de Nardushoek en de Zandoerleseweg. De gemeenteraad heeft begin 2022 besloten op deze locatie woningbouw te willen ontwikkelen. Afhankelijk van het verloop van het proces hoopt de gemeente in 2024 te beginnen met de bouw van ongeveer 50 nieuwe woningen. 

Indeling van de wijk

We gaan deze zomer aan de slag met een voorlopig ontwerp voor de indeling van de wijk, het zogenoemde stedenbouwkundig plan. Dit plan is gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied. We halen op wat de omgeving belangrijk vindt. Dit leggen we naast onze eigen ambities. In het 2e kwartaal van 2023 hopen het voorlopige plan te presenteren aan de inwoners van Knegsel. Daarna start de formele bestemmingsplanprocedure. 

Omgevingsdialoog

We gaan graag in gesprek met omwonenden over de ontwikkelingen in Nardushoek in Knegsel om plannen te maken voor deze nieuwe wijk. Dat doen we door verschillende gespreksavonden te organiseren. Alles wat we hier ophalen verwerken in een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan nemen we vervolgens weer mee terug naar de omgeving. Zo hopen we samen tot een mooi plan te komen voor de Nardushoek.

Gespreksavonden

In het 4e kwartaal van 2022 of het 1e kwartaal van 2023 organiseren we twee bijeenkomsten voor omwonenden waar we met elkaar het gesprek aangaan. Dit doen we aan hand van verschillende thema’s. Zodra de data bekend zijn dan publiceren we dat op deze pagina. De direct omwonenden ontvangen daarnaast ook nog een uitnodiging via de post. Aanmelden kan tegen die tijd via onze website. 

Inzichten verwerken in voorlopig plan

Opgehaalde inzichten wegen we af en verwerken we in het voorlopig stedenbouwkundig plan.

Presentatieavond

Voor de zomer van 2023 is er een presentatieavond. We presenteren dan het voorlopige stedenbouwkundige plan. Uiteraard is er dan voldoende tijd is om vragen te stellen. Tijdens deze avond lichten we meteen toe hoe het vervolgtraject eruit ziet.
 

Planning

 1. Afgerond: Randvoorwaarden uitbreiding Knegsel

  1e kwartaal 2022 - vastgesteld door de gemeenteraad 

 2. Nog te doen: In gesprek met de omgeving

  1e kwartaal 2023

 3. Nog te doen: Voorlopig stedenbouwkundig plan

  2e kwartaal 2023 - De opgehaalde input uit de themasessies en de omgevingsdialoog worden verwerkt in  een voorlopig stedenbouwkundig plan

 4. Nog te doen: Start omgevingsplanprocedure

  3e - 4e kwartaal  2023 - Ontwerp omgevingsplan ligt ter inzage > tot vaststellen omgevingsplan

 5. Nog te doen: Start bouw

  2024