Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

Uitzondering op heffing OZB

De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond waarbij bedrijfsmatige exploitatie van toepassing is.

Wat moet ik doen?

  1. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen OZB. Hierop staat de getaxeerde waarde (WOZ waarde) van uw pand vermeld.
  2. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, of verkoopt, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  3. Bent u het niet eens met de opgelegde aanslag dan kunt u hiertegen bij de gemeente informeel en formeel bezwaar maken.

Informeel contact over de WOZ-waarde

U kunt telefonisch contact opnemen als u het niet eens bent met de aanslag via (0497)531300. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven. U kunt ook het reactieformulier op deze pagina gebruiken.

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. U vindt het formulier op deze pagina. Het bezwaar moet uiterlijk op 12 april bij de gemeente binnen zijn

Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd. Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 530,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

Wat kost het?

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ waarde.

Onderstaand de tarieven voor 2021:

  1. de gebruikersbelasting niet woningen: 0,1419%
  2. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0890%
  3. de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1780%

Meer informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Onbebouwde grond wordt beschouwd als een onroerende zaak waarover de gemeente OZB kan heffen.

Verordening

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021

Heeft deze informatie je geholpen?