Met 15 gemeenten vormen we de Beschermd wonen regio Eindhoven. We vinden het belangrijk dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel (blijven) uitmaken van onze samenleving. Dat betekent onder meer dat zij op zichzelf wonen in een eigen buurt of wijk. 

Subsidie

De regio Eindhoven is op zoek naar goede ideeën en initiatieven die kwetsbare inwoners helpen zich sneller thuis te voelen in hun buurt. Om dat mogelijk te maken stelt de regio subsidies beschikbaar.  

Meer informatie over deze Regionale Subsidieregeling Innovatie Beschermd wonen en hoe je subsidie kunt aanvragen vind je via de website van de gemeente Eindhoven.

Naar de website van gemeente Eindhoven