De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gezamenlijk een Rekenkamer.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer doet, namens de gemeenteraden, onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeenten en het werk van de gemeentebesturen. De Rekenkamer ondersteunt daarmee de gemeenteraden bij hun controlerende taak.

De Rekenkamer stelt vragen als:

  • Bereiken we wat we willen bereiken?
  • Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten?
  • En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving?

Onafhankelijk

De Rekenkamer is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de politiek. De gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, medewerkers en zelfs inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de Rekenkamer besluit uiteindelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt.

Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit H.W.A.M. (Hein-Willem) Vlemmix (voorzitter) en H.J.J.M. (Harry) Smeets (plaatsvervangend voorzitter). 

De ambtelijk secretaris van de Rekenkamer is mevrouw Nicole Seegers.
Je kunt de Rekenkamer bereiken via de griffie van Bladel via rekenkamercommissie@bladel.nl of (0497)361636.

Meer informatie over de Rekenkamer