Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

Voor levering van rolstoelen hebben we een contract afgesloten met leverancier Welzorg. Als u een rolstoel van de gemeente in bruikleen krijgt, ontvangt u deze na ondertekening van de bruikleenovereenkomst van Welzorg.

Indien u een andere leverancier wenst, bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig hebt die niet in het voorkeurspakket zit, kunt u een pgb aanvragen voor het aanschaffen hiervan.

Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft, verwijzen wij u naar:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb(externe link).

Voorwaarden pgb

Als u in aanmerking wilt komen voor een pgb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

Wilt u meer informatie over deze voorziening neem dan contact op met de gemeente via het formulier op deze pagina.

Heeft deze informatie je geholpen?