Wat is het?

De gemeente kan je helpen als je zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen binnen en/of buitenshuis. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met je naar een oplossing. In bepaalde gevallen kun je een rolstoel of een aanpassing aan je rolstoel krijgen.

Voor levering van rolstoelen hebben we een contract afgesloten met leveranciers Welzorg en Medipoint. Als je een rolstoel van de gemeente in bruikleen krijgt, ontvang je deze na ondertekening van de bruikleenovereenkomst.

Indien je een andere leverancier wenst, bijvoorbeeld omdat je een rolstoel nodig hebt die niet in het voorkeurspakket zit, kun je een pgb aanvragen voor het aanschaffen hiervan.

Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft, verwijzen wij je naar je zorgverzekering. Zij kunnen tijdelijk een leenrolstoel leveren.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kies je voor een persoonsgebonden budget? Dan kun je ook van andere aanbieders gebruik maken. Je bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen en de kosten binnen het vastgestelde budget te declareren.

Voorwaarden pgb

Als je in aanmerking wilt komen voor een PGB, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld het PGB goed kunnen beheren en moet je met het PGB veilige en goede ondersteuning inkopen. De Wmo consulente bepaalt of je PGB vaardig bent.

Hoe werkt de Wmo?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wanneer je vastloopt op het gebied van zelfredzaamheid en participatie neemt je contact op met het Wmo loket. Hierna zal een keukentafelgesprek plaatsvinden met een Wmo-consulent. In dit gesprek komen de volgende zaken aan bod;

  • Allereerst bekijkt de gemeente of je zelf je problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
  • Verder kijkt de gemeente ook of je geholpen bent met een algemene voorziening of hulpdienst. 
  • Als er geen andere wetgeving is waar je mee geholpen bent, kan de gemeente u mogelijk helpen met:
    • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
    • een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u de hulp zelf inhuurt en hiervoor een administratie voert.

De consulent maakt een verslag van het gesprek met hierin een advies. Wanneer je het eens met het verslag kun je een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvang je bericht of je in aanmerking komt.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tussen 08.30 en 12.00 uur via (0497)531300. Je kunt ook het Wmo contactformulier invullen. De gemeente neemt dan contact met je op. 

Heeft deze informatie je geholpen?