In Eersel werken we waar mogelijk graag mee aan ‘Tiny Houses’. In de tijd van krapte is dit een mooie manier om woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens te creëren.

Spelregels

Vooraf opgestelde spelregels helpen om aanvragen sneller te doorlopen. Een initiatiefnemer weet zo op voorhand waar een aanvraag aan moet voldoen. Als alle vinkjes op groen staan, kan iemand sneller aan de gang. Daar heeft iedereen baat bij. We merken helaas dat het huidige beleid te weinig succesvolle aanvragen oplevert. We hebben de huidige regels daarom in getrokken en gaan het beleid verbeteren.  In het eerste kwartaal van 2024 hopen we dat de gemeenteraad deze nieuwe beleidsregels kan vaststellen.

Maatwerk

Tot die tijd behandelen we nieuwe verzoeken voor het plaatsen van Tiny Houses als maatwerk. We kijken binnen de bebouwde kom naar geschikte plekken, vaak open ruimtes direct aan een straat. (Zie bouwen en verbouwen). Voor het buitengebied kijken we naar bebouwingsconcentraties die in onze visie op het buitengebied is opgenomen. We hopen dat dit voor meer succesvolle aanvragen zorgt.

Tiny houses in het buitengebied? Lastig, maar niet onmogelijk

De provincie ziet streng toe op het buitengebied. Zij hebben regels opgesteld om dit buitengebied te beschermen. Dit maakt de bouw van tiny houses aan de randen van onze kernen lastig.

Lastig, maar niet onmogelijk

Bouwen kan vaak alleen als er op een andere plek in het buitengebied ruimte (bebouwing) voor (natuur) terug komt, zogenoemde ruimte voor ruimte. In onze kijk op bebouwingsconcentraties uit de visie buitengebied zijn plekken opgenomen die  wel mogelijkheden bieden.  Het is dus zeker niet onmogelijk,

Waarom is dat veld in het dorp niet geschikt voor tiny houses?

Niet elk leeg veldje is  eigendom van de gemeente. Alleen de eigenaar van de grond kan bepalen wat er met de grond gebeurt. We merken dat initiatiefnemers van grond binnen de bebouwde kom vaak liever iets ontwikkelen wat blijvend is.  Tiny houses mogen er maximaal 10 jaar staan.

Waarom kan een geschikte locatie soms toch worden afgewezen?

Dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Het realiseren van meerdere tiny houses dicht bij een andere woning is niet altijd haalbaar. De gemeente weegt hierbij meerdere belangen af en moet soms ook de omgeving beschermen. Zo zijn er eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Er is niet altijd voldoende ruimte. Nieuwe woningen mogen daarnaast ook niet voor parkeeroverlast zorgen. Er moet dus ruimte zijn om te parkeren op het eigen terrein. Dit kunnen soms redenen zijn waarom we een locatie niet geschikt vinden. Ook hebben veel open plekken een functie in het kader van openbaar groen en waterberging.

Hoe regel ik dit?

Voldoet jouw grond aan de het afwegingskader voor kleine bouwverzoeken of ligt het in het geval van het buitengebied binnen toegestane bebouwingconcentraties van het buitengebied? Plan dan een afspraak in voor een vooroverleg met de gemeente. Schrijf je voorstel alvast uit in dit formulier. We plannen dan zo snel mogelijk een afspraak met je in.