Wat is het

Op sommige locaties binnen de bebouwde kom is voldoende ruimte om een woning te bouwen. De gemeente stimuleert dit. Er wordt gekeken naar passende plekken, vaak gaat het om open  plekken, direct gelegen aan een straat waar het vaak logisch is een woning te bouwen. Energieneutrale en levensloopbestendige woningen hebben de voorkeur. Om verzoeken te beoordelen heeft de gemeente een afwegingskader kleine woningbouwverzoeken(externe link) vastgesteld.

Meer informatie vind je via de volgende pagina's

Tiny houses  Bouwprojecten  (Pré)Mantelzorgwoning