Wat is het

De gemeente stimuleert het bouwen van woningen op bepaalde locaties binnen de bebouwde kom. Woningbouwverzoeken worden als maatwerk behandeld. We kijken naar geschikte plekken, vaak open ruimtes direct aan een straat.  Energieneutraal en levensloopbestendige woningen hebben onze voorkeur. 

Hoe regel ik dit? 

Wil je weten of jouw plan kans van slagen heeft? Dien dan een principeverzoek in bij de gemeente! 
Zorg voor een tekening en beschrijving van de huidige en toekomstige situatie, parkeermogelijkheden en motivering. Een adviseur kan je hierbij helpen! Vergeet niet om je buren en de omgeving te betrekken bij je plannen. Wat is hun reactie en wat heb je ermee gedaan? De gemeente beoordeelt dit voordat je een vergunning krijgt. 

Meer informatie vind je via de volgende pagina's

Tiny houses  Bouwprojecten  (Pré)Mantelzorgwoning