• Het gemeentehuis, Dijk 15 te Eersel.
 • Eigen locatie

Het gemeentehuis

Als je op zaterdag een huwelijk | partnerschap reserveert moet je rekening houden met de weekmarkt die tot 14 uur op het 10-Septemberplein voor het gemeentehuis gehouden wordt.

Eigen Locatie

In gemeente Eersel bestaat ook de mogelijkheid om te trouwen op een locatie naar keuze. De gemeente bepaalt of de aangevraagde locatie voldoet aan de voorwaarde.

Aanvraagformulier een eigen locatie

Omdat we natuurlijk graag willen dat alles goed verloopt, volgen hieronder een aantal punten waarmee je rekening moet houden als je ervoor kiest op een eigen locatie te trouwen of een partnerschap te laten registreren.

Reglement eigen locatie :

 • De voltrekking is een openbare aangelegenheid en het pand moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Vanwege de openbare orde en veiligheid bevindt een locatie zich binnen de gemeentegrens van de gemeente Eersel. Er wordt geen medewerking verleend aan locaties die zich bevinden in de lucht of op water. Is de huwelijksvoltrekking gepland in de open lucht dan is er een uitwijkmogelijkheid (bijvoorbeeld in het geval dat de weersomstandigheden niet goed zijn).
 • Extra kosten die gemaakt worden omdat de locatie gehuurd moet worden, zijn voor je eigen rekening. Deze kosten moet je rechtstreeks aan de verhuurder van het pand voldoen, zonder tussenkomst van de gemeente.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie; de gemeente is niet verantwoordelijk voor het aan brengen van aanpassingen aan de locatie en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat hiervan.
 • De BABS moet zijn/haar werk naar behoren kunnen uitoefenen; de eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de ceremonie ligt bij hem/haar. Er moet een ruimte zijn om de ceremonie te laten plaatsvinden (toespraak, jawoord zeggen en ondertekening van de akte) en er moet een omkleedruimte te zijn.
 • De gemeente is niet aansprakelijk indien de locatie niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voor je beschikbaar is en indien ter plaatse aanwezige personen schade oplopen.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 • Voorafgaand aan de ceremonie wordt de locatie getoetst op veiligheid door de gemeente. Er wordt bepaald of een tijdelijke gebruiksvergunning noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met het voldoen aan een aantal minimale eisen zoals de aanwezigheid van vluchtwegen.
 • De omwonenden/buren mogen geen overlast hebben van de huwelijksceremonie/partnerschapsregistratie.
 • Het college van burgemeester en wethouders behoudt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van hetgeen in de regeling is bepaald.