Ons Kempische landschap heeft zijn eigen karakter: bosjes, elzensingels, maar ook struweelhagen in de beekdalen. Door dit landschap in oude glorie te herstellen, wordt fietsen en wandelen in onze gemeente nog fijner. Bovendien zorgen al deze verschillende soorten landschapselementen voor nog meer variëteit in wat er leeft, van plant tot dier. En daar profiteert de natuur enorm van. 

Verruimen Stimuleringsregeling Landschap 

8.000 bomen

Meer particulieren en boeren kunnen tegen vergoeding bijvoorbeeld houtsingels aanleggen of landschapsbomen planten. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden en struweelhagen aan te leggen. 

Landschappelijke inpassing  

20.000 bomen

Als je in het buitengebied iets gaat (ver)bouwen dan ben je nu al verplicht om het gebouw zoveel mogelijk in te passen in de omgeving, zodat het opgaat in het landschap. Dit heet landschappelijke inpassing. Nu worden dan vaak hagen en struweelheggen aangelegd. Wij gaan nu hierbij de aanplant van bomen zoveel mogelijk stimuleren.

Landschapsbosjes en houtsingels

26.000 bomen

We gaan onze eigen houtsingels en struweelhagen herstellen en aanvullen met extra bomen. Ook gaan we kijken waar we verdwenen of nieuwe landschapsbosjes of houtsingels kunnen aanplanten.

8.000 bomen

Soms verdwijnen bosjes of houtsingels zonder toestemming. Wij gaan in gesprek met de verantwoordelijke partijen zodat deze stukjes groen weer hersteld worden. We gaan hier samen met de provincie in optrekken.

Extra bomen ongebruikte grond

6.000 bomen

De gemeente heeft allerlei kleine stukken ongebruikte grond die tussen verschillende percelen liggen. Dit zijn vaak stukjes grond waar niet veel groeit of die niet gunstig liggen langs een pad of bos. In deze zogenaamde overhoekjes past in de meeste gevallen nog wel een boompje bij. Dat gaan we dus ook doen!

Versterken het Groene Lint

100 bomen

Van de Markt in Eersel en vervolgens langs de Gender loopt de kunstroute Het Groene Lint. Deze kunstroute wordt begeleidt door vlechtheggen. Deze heggen gaan we versterken met bomen.