Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

Wat is het?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook voor mensen met een handicap en/of een psychische aandoening.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wlz. Je komt mogelijk in aanmerking als je intensieve zorg of toezicht nodig hebt. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een Wlz-indicatie aan je af. Dit is een besluit waarin staat dat je recht hebt op langdurige zorg.

Welke langdurige zorg kun je krijgen in een zorginstelling?

Met een Wlz-indicatie krijg je in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die je nodig hebt. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen?

Je kunt met een Wlz-indicatie terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als je thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het CIZ gaat hierover met je in gesprek en beoordeelt je situatie.

Heeft deze informatie je geholpen?