We vinden het belangrijk om te weten of onze inwoners tevreden zijn. Daarom nemen we iedere 2 jaar deel aan de inwonerspeiling ‘Waarstaatjegemeente’. De resultaten van de peilingen vind je op deze pagina.

Resultaten Inwonerspeiling 2020

Het is voor ons als gemeente belangrijk om te weten of onze inwoners tevreden zijn. Daarom hebben we voor de zesde keer deelgenomen aan de inwonerspeiling ‘Waarstaatjegemeente’.

In de periode september-november 2020 hebben 4896 inwoners een brief gekregen met een vragenlijst. In totaal hebben 1319 inwoners de vragenlijst ingevuld. Wij zijn blij met deze grote betrokkenheid.

Burgemeester Wim Wouters: “Wij zijn trots op deze mooie resultaten! In veel opzichten zijn we erop vooruit gegaan en dat in deze moeilijke coronatijd. In vergelijking tot even grote gemeenten presteren wij goed. Inmiddels scoren wij op alle onderdelen bovengemiddeld. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het hierbij laten. We blijven eraan werken om onze dienstverlening te verbeteren.

Goed om te weten is dat de resultaten bij alle gemeenten grofweg tussen het cijfer 6 en 7 liggen. Een verschil van 0.1, 0.2 of zelfs 0.3 is dus een aanzienlijke verbetering ten opzichte van twee jaar geleden of het landelijke gemiddelde!”

De vragenlijst was opgebouwd uit vier hoofdthema’s:

  1. Woon- en leefklimaat (gaat in op de betrokkenheid bij en inzet voor de buurt en op samenwerking / partnerschap met de gemeente)
  2. Relatie inwoner-gemeente (besteedt aandacht aan de netwerksamenleving en de veranderende rol van inwoner en overheid: de doe-democratie)
  3. Gemeentelijke dienstverlening (gaat over de dienstverlening van de gemeente)
  4. Zorg en welzijn (gaat in op de decentralisatie en de maatschappelijke veerkracht zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg)

In onderstaande tabel vind je het totaaloordeel en de resultaten per thema. Ook zie je de resultaten van gemeenten van vergelijkbare grootte (< 25.000 inwoners) en de twee vorige metingen in onze gemeente (2016 en 2018). In totaliteit wordt de inspanning van de gemeente voor onze inwoners met een rapportcijfer 7.0 gewaardeerd. Dit is hoger dan de vorige meting in 2018; toen kregen we hiervoor het cijfer 6.8.

Meer inzicht in de resultaten

Meer resultaten bekijken? Lees dan het rapport op deze pagina. Je kunt in dit rapport ook per kern zien hoe inwoners oordelen over een bepaald onderwerp.

Een groot deel van de resultaten zijn binnenkort ook terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl(externe link). Hier kun je de resultaten van de gemeente Eersel vergelijken met andere gemeenten, op provincie- niveau en of ten opzichten van het gemiddelde van heel Nederland.