Woning splitsen of delen

In bijna alle kernen in onze gemeente staan er relatief veel grote, vrijstaande of twee- onder één kapwoningen of langgevelboerderijen. In veel gevallen worden deze woningen door slechts één of twee personen bewoond. Met relatief eenvoudige aanpassingen kunnen deze grote woningen gedeeld worden met meerdere gezinnen. We werken in Eersel daarom graag mee aan woningsplitsing of aan het delen van een woning.  

Bij het splitsen van een woningen of het delen van een woning kun je onderlinge zorg vaak makkelijker regelen. Zeker als er familiebanden zijn. Het is dan makkelijker om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast kan het natuurlijk ook financieel interessant zijn.  Bovendien kan een verbouwing een mooie aanleiding om een woning verder te verduurzamen.  

Woning splitsen

Als je een woning splitst dan wordt de woning officieel opgedeeld in meerdere woningen met ieder een eigen huisnummer.

   Woning delen

   Als een woning groot genoeg is dan kun je deze woning ook delen. Het gaat in dit geval niet om splitsen, dus er blijft één huisnummer. Dit kan interessant zijn bij bijvoorbeeld 'Meer-generatie-wonen’ (grootouders, ouders en kinderen).

      Woning splitsen? Dit zijn onze uitgangspunten:

      1. Het moet om een ‘normale’ woning gaan binnen de bebouwde kom (voor het buitengebied gelden de regels uit het omgevingsplan en de Visie Buitengebied
      2. Ruimte voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Woningsplitsing mag nooit tot parkeeroverlast leiden.
      3. De woningsplitsing mag geen hinder of overlast opleveren voor omliggende woningen of bedrijven.

       

      Woning delen? Dit zijn onze uitgangspunten:

      1. Het moet om een ‘normale’ woning gaan die binnen de bebouwde kom staat.
      2. Er mogen maximaal twee huishoudens in één woning wonen. Het blijft één woning en één adres.
      3. Tenminste één voorziening zoals de keuken, toilet of douche- of badruimte wordt gedeeld.
      4. Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn op eigen terrein. Het mag niet tot parkeeroverlast leiden

      Hoe regel ik dit?

      1. Wil je vooraf weten of je plan kans van slagen heeft? Vul dan het aanvraagformulier in voor een vooroverleg met de gemeente. Dit is kosteloos en geeft je een idee of je plan een kans van slagen heeft. 
      2. Neem een professioneel adviseur in de hand, bijvoorbeeld een architect
      3. Afhankelijk van je plan, vraag je vervolgens een omgevingsvergunning aan. Je plan moet dan verder uitgewerkt zijn. Om je aanvraag te beoordelen zijn er bouwkundige tekeningen met maatvoering nodig. Een beschrijving van situatie zoals deze nu is en straks wordt, parkeermogelijkheden en motivering. Een adviseur kan je hierbij helpen. 
      4. Neem je buren en de omgeving mee in je plannen. Wat is de reactie van de omgeving en wat heb je met deze reacties gedaan? De gemeente beoordeelt of je de omgeving voldoende betrokken hebt bij je plannen voordat je een vergunning krijgt.  

      Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

      Telefoon Contactformulier