De gemeente wil een loopstrook aanleggen op de Markt in Eersel voor mensen die minder goed ter been zijn. Zo blijft onze mooie Markt toegankelijk voor iedereen. De gemeente doet dit met oog voor behoud van de bomen. We doen er alles aan om het cultuurhistorische karakter van de Markt te behouden. 

Wat voorafging

Uit eerste onderzoeken bleek dat de aanleg van een loopstrook mogelijk de vitaliteit van de bomen kon aantasten. Dat is de reden dat er in 2021 een eerste visueel onderzoek is gedaan naar de kwaliteit en levensduur van de bomen op zowel de Markt, als de Hint. 

De gemeente heeft hierna een gespecialiseerd en onafhankelijke partij ingeschakeld voor een bomeneffectrapportage. In het onderzoek is verder gekeken dan alleen naar de kwaliteit en de levensduur van de bomen. We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden om de bomen rondom de Markt en de Hint over een periode van jaren in fases te vernieuwen. Op verzoek van de gemeenteraad is ook gekeken naar de mogelijkheid om alleen de slechte bomen te vervangen. Alle voor- en nadelen zijn in kaart gebracht voor iedere vervangingsstrategie en voor alle mogelijkheden voor de loopstrook. 

Motie gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen om het cultuurhistorische karakter te behouden. We willen de uitstraling van de Markt ook voor de kortere termijn beschermen. De bomen moeten hierbij zoveel als mogelijk behouden blijven. Veiligheid staat hierbij natuurlijk wel altijd voorop. Ondertussen zijn eerste gesprekken gevoerd met de (horeca)ondernemers, de vertegenwoordigers van het Platform van Mensen met een Beperking (PMB) en de omwonenden. Alle zorgen en belangen worden meegewogen in het uiteindelijke voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Voorlopige voorstel

Het voorlopige voorstel is om alleen aan de kant van restaurant NU (westzijde) een loopstrook aan te leggen. Aan de andere kant (oostzijde) willen we de bestaande loopstroken gebruiken. Met onderhoud moeten deze paden beter begaanbaar worden. De huidige bomen blijven hierbij behouden. Vanwege de veiligheid gaan we met zogenoemde trekproeven de kwaliteit van de bomen jaarlijks controleren. Alleen slechte bomen worden vervangen. De voor- en nadelen van dit voorstel worden nu verder uitgewerkt. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om deze keuze te maken.   

Planning

 1. Momenteel bezig: Raadsvoorstel voor aanleg loopstrook

  Alle zorgen en belangen worden meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het voorstel is om het looppad aan één zijde aan te leggen zodat er geen bomen aangetast worden. Aan de andere kant is het voorstel om het bestaande pad met onderhoud beter toegankelijk te maken.   

 2. Nog te doen: Controle veiligheid bomen

  Met zogenoemde trekproeven de veiligheid van de bomen controleren. (Najaar 2024)

 3. Nog te doen: Gesprekken met de omgeving

  We gaan in gesprek met de omgeving zodra de opzet voor de aanleg van een loopstrook is vastgesteld door gemeenteraad. Daarna is inspraak over de exacte plek van looppad, maar ook over de keuze van stenen of kleur. 

 4. Nog te doen: Aanleg loopstrook

  Najaar 2025