De gemeente Eersel gaat het dorp Steensel uitbreiden. Deze uitbreiding vindt plaats in de buurt van de Boterbocht en de Riethovenseweg. Afhankelijk van het verloop van het proces hopen we in 2024 te beginnen met de bouw van ongeveer 40 nieuwe woningen. 

Omgevingsdialoog en Gebiedsconcept

Begin 2023 is het gebiedsconcept vastgesteld door de gemeenteraad. Een gebiedsconcept is geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied, welke ambities de gemeente Eersel heeft en op de uitkomsten van het overleg met de omgeving. 
Om tot dit gebiedsconcept te komen zijn we in de zomer van 2022 in gesprek gegaan met omwonenden over de ontwikkeling. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij is gesproken over verschillende thema`s. De terugkoppeling hiervan kun je terugvinden in het verslag omgevingsdialoog. Na afronding van de omgevingsdialoog is de opgehaalde input verwerkt in het gebiedsconcept(externe link)

Ruimtelijke procedure

Na vaststelling van het gebiedsconcept zijn we gestart met de ruimtelijke procedure. Dit betekent dat we aan de slag gaan met het uitwerken van het gebiedsconcept naar een concreter plan. Op het moment dat dit plan in concept is uitgewerkt organiseren we een avond waarin we het plan presenteren. Deze presentatieavond zal naar verwachting in het najaar van 2023 plaatsvinden. Hier zullen we later meer informatie over bekend maken op deze website.  

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsdialoog

  Afgerond

 2. Afgerond: Presentatie voorlopig gebiedsconcept

  Gebiedsconcept is begin 2023 vastgesteld door de Gemeenteraad.

 3. Momenteel bezig: Ruimtelijke procedure

  Afronding: Voorjaar 2024

 4. Nog te doen: Presentatieavond (ruimtelijke procedure)

  Afronding: najaar 2023

 5. Nog te doen: Start bouw

  2024