De gemeente Eersel heeft grond gekocht voor de uitbreiding van het dorp Steensel. Het gaat om grond ten zuiden van Steensel in buurt van de Boterbocht en Riethovenseweg. De gemeente hoopt in 2024 hier te kunnen beginnen met de bouw van ongeveer 50 nieuwe woningen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de manier waarop het proces verloopt.

Uitgangspunten voor ontwikkeling

In de zomer van 2022 wordt er een gebiedsconcept opgesteld voor deze nieuwe woningbouwlocatie. Een gebiedsconcept is nog geen uitgewerkt plan. Het is eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van het gebied, naar onze ambities, maar ook naar de uitkomsten van ons overleg met de omgeving (de omgevingsdialoog). Eind 2022 willen we dit gebiedsconcept voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna start pas de formele bestemmingsplanprocedure. 

Omgevingsdialoog

Tijdens de ontwikkeling van het voorlopig stedenbouwkundig plan gaan we graag in gesprek met omwonenden over de ontwikkelingen in Steensel.

Op 13 en 20 juni organiseerden we samen met de dorpsraad van Steensel twee bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten spraken we samen met omwonenden over verschillende thema’s met elkaar.

Verslag omgevingsdialoog

Verwerking in voorlopig gebiedsconcept 

Alle opgehaalde inzichten nemen we mee in een voorlopig gebiedsconcept.  

Presentatieavond

17 oktober 2022 is er een presentatieavond voor alle deelnemers aan de dialoogavonden, maar natuurlijk ook voor andere inwoners van Steensel. We presenteren dan het gebiedsconcept en kunnen dan een voorlopige tekening laten zien van hoe de wijk eruit kan komen te zien. Het zogenoemde stedenbouwkundige plan. Uiteraard is er dan ruimte voor vragen. Vervolgens lichten we deze avond het verdere vervolgtraject toe. Via het formulier op deze pagina kun je je aanmelden voor de presentatieavond.

Aanmeldformulier presentatieavond Boterbochten

Planning

 1. Momenteel bezig: Omgevingsdialoog

  Voorjaar 2022

 2. Nog te doen: Presentatie gebiedsconcept & voorlopig stedenbouwkundig plan -

  Aan de hand van de opgehaalde input uit de themasessies en uit de omgevingsdialoog. 

  17 Oktober 2022

 3. Nog te doen: Start omgevingsplanprocedure

  Ontwerp omgevingsplan ligt ter inzage > tot vaststellen omgevingsplan 

  Najaar 2022 / voorjaar 2023

 4. Nog te doen: Start bouw

  2024