De gemeente Eersel heeft grond gekocht voor de uitbreiding van het dorp Steensel. Het gaat om grond ten zuiden van Steensel in de buurt van de Boterbocht en Riethovenseweg. Afhankelijk van het verloop van het proces hopen we in 2024 te beginnen met de bouw van ongeveer 40 nieuwe woningen. 

Gebiedsconcept

In de zomer van 2022 is een gebiedsconcept opgesteld voor deze nieuwe woningbouwlocatie. Een gebiedsconcept is geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied, welke ambities de gemeente Eersel heeft en op de uitkomsten van het overleg met de omgeving. 

De gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering op 28 februari 2023 een besluit nemen over deze woningbouwontwikkeling. Voor deze raadsvergadering is er op 14 februari 2023 een commissievergadering. waar het gebiedsconcept ook behandeld wordt.

Beide vergaderingen zijn openbaar en kun je bijwonen of online volgen. Het is ook mogelijk om in de commissievergadering gebruik te maken van het inspreekrecht(externe link). Je kunt dan je mening geven over het gebiedsconcept Boterbochten III of andere zaken die je belangrijk vindt als het gaat om de ontwikkeling van de locatie Boterbochten III.

Omgevingsdialoog 2022

Tijdens de ontwikkeling van het voorlopig stedenbouwkundig plan gaan we in gesprek met omwonenden over de ontwikkelingen in Steensel. Op 13 en 20 juni 2022 organiseerden we samen met de dorpsraad van Steensel twee bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten spraken we samen met omwonenden over verschillende thema’s met elkaar. De terugkoppeling van deze avonden vind je in dit  verslag.

Verslag omgevingsdialoog

Verwerking in voorlopig gebiedsconcept 

De ruimtelijk adviseurs zijn na de dialoogavonden aan de slag gegaan met alle opgehaalde input. Daarbij zijn verschillende belangen afgewogen en is rekening gehouden met wet- en regelgeving. Op basis van alle input is het voorlopig gebiedsconcept ontworpen. 

Presentatieavond

Op 17 oktober 2022 is tijdens een presentatieavond het voorlopig gebiedsconcept samen met het voorlopig stedenbouwkundig plan gepresenteerd.  Ook is toegelicht hoe het vervolgtraject eruit zal zien.

Op het onderstaande kaartje is een concept van het stedenbouwkundig plan weergegeven.

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsdialoog

  Voorjaar 2022

 2. Afgerond: Presentatie voorlopig gebiedsconcept -

  Op basis van wat mogelijk is in het gebied en de omgevingsdialoog wordt een voorlopig gebiedsconcept opgesteld. Na de presentatie wordt het gebiedsconcept aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
  Najaar 2022 en voorjaar 2023

 3. Momenteel bezig: Start bestemmingsplan (omgevingsplan)procedure

  Het ontwerp omgevingsplan wordt opgesteld, komt ter inzage en zal uiteindelijk worden vastgesteld als omgevingsplan. 

  Najaar 2023

 4. Nog te doen: Start bouw

  2024