In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland is in 30 regio’s ingedeeld om plannen te maken om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie (RES). Eersel valt samen met de andere Kempengemeenten onder de Metropool Regio Eindhoven. In deze plannen staat hoe wij gezamenlijk meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.

Zonne-energie

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we waar en hoe we het beste duurzame elektriciteit kunnen opwekken zoals zonne- en windenergie. Eersel levert een bijdrage aan deze gezamenlijke opgave. Windenergie is lastig in onze gemeente vanwege de ligging van Eindhoven Airport. Hoge windmolens zijn vanwege het vliegverkeer niet mogelijk. Eersel heeft daarom plannen gemaakt voor de opwek van zonne-energie. Dit is vastgesteld in ons beleid grootschalige zonne-energie.

De gemeenteraad heeft opgave voor de gemeente Eersel tot 2030 op 0,055 TeraWattuur (TWh) vastgesteld. Ter vergelijking regionaal gaan we in de RES tot 2030 gezamenlijk 2 TWh opwekken en landelijk 35 TWh.