Energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Eersel stimuleert daarom het verduurzamen van woningen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Verder maken we afspraken met de woningstichting, verzorgingstehuizen of schoolbesturen om ook hier stappen te zetten in het verder verduurzamen: van isolatie tot zonnepanelen. 

Nieuwe woningen moeten in Eersel al volledig gasvrij gebouwd worden. Daarnaast werken wij samen met het lokale energieloket KempenEnergie. Iedereen kan hier gratis advies inwinnen over het verduurzamen van een woning. Eersel kent geen gemeentelijke subsidies, maar er zijn verschillende landelijke mogelijkheden. Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn.

Transitievisie Warmte (aardgasvrij)

Wat is in Eersel het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen een betaalbare prijs? Dat verschilt per kern en per wijk. De gemeente maakt een plan voor een nieuwe manier van verwarmen van onze woningen en gebouwen. 

Dit plan is een soort routekaart naar aardgasvrij wonen. We noemen dit de Transitievisie Warmte. In die visie staat hoe woningen en gebouwen van het aardgas af kunnen. En welke betaalbare en duurzame alternatieven er zijn. Eind 2021 stelt de gemeenteraad het plan vast. 
 
De route is natuurlijk niet in beton gegoten. De komende jaren kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. De visie wordt regelmatig opnieuw herzien.  

Energiereductie en zon-op-dak

Lokaal Energieloket

Eersel werkt met de andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) samen in het lokale Energieloket KempenEnergie. KempenEnergie is een laagdrempelig loket waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rondom verduurzamen van woning tot energiescan. Daarnaast biedt KempenEnergie de mogelijkheid om collectief je eigen energie duurzaam op te wekken in de Kempen.  Kijk voor meer informatie op Kempenenergie.nl hoe je contact kunt opnemen of een afspraak kunt maken voor meer informatie.