Zonnepanelen en geluidswal A67

Het college heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen langs de A67 voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijkheid om dit te combineren met het plaatsen van een geluidswal. Dit om geluidsoverlast terug te dringen voor inwoners die dicht langs de A67 wonen. Hier kun je dit onderzoek volgen. 

Planning

 1. Afgerond: Vaststellen bestuursopdracht

  Wat gaan we onderzoeken, maar wat ook niet. De bestuursopdracht is door de gemeenteraad vastgesteld.

 2. Afgerond: Fase 1 - Analyse en Bouwstenen

  Mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied in beeld brengen en gesprekken met belanghebbenden zoals Enexis en KempenEnergie.

 3. Afgerond: Fase 2 - Scenario's uitwerken

  Na analyse werken we verschillende mogelijkheden verder uit in scenario’s. Hieruit wordt één voorkeursscenario samengesteld.

 4. Afgerond: Fase 3 -  Financiële haalbaarheid en uitvoering

  Uitwerken business case en het verder concreet maken van de uitvoering van dit plan. 

 5. Nog te doen: Fase 4 - Besluitvorming

  Op 31 mei 2022 besluit de gemeenteraad over het vervolg van het project.

Contact

Vragen voor ons team Duurzaamheid? Laat het via onderstaand contactformulier weten.

Contactformulier

Nieuwsberichten duurzaamheid