De gemeente gaat een geluidswal aanleggen bij Oeyenbosch en bij de Hees. Dit om geluidsoverlast terug te dringen voor inwoners die dicht langs de A67 wonen.  Daarnaast trekken we samen met negen andere gemeenten op langs de A67 om de mogelijkheden te onderzoeken voor grootschalige opwek van zonne-energie langs de A67.

Planning

 1. Afgerond: Vaststellen bestuursopdracht

   Wat gaan we onderzoeken, maar wat niet. De bestuursopdracht is door de gemeenteraad vastgesteld.

 2. Afgerond: Onderzoek naar mogelijkheden voor energieopwekking en geluidwering

  In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

 3. Afgerond: Besluitvorming

  De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het voorstel van de uitvoeringsstrategie.

 4. Momenteel bezig: Voorbereidende werkzaamheden

  Aankoop grond, vergunningen... 

 5. Nog te doen: Aanleg geluidswal

  Grondwerkzaamheden, aanplant bomen en struiken...