Toekomstdialoog de Kempen

Toekomstdialoog de Kempen

Onze regio groeit als kool. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. In alle kernen van de gemeente Eersel is een bijeenkomst Toekomstdialoog geweest. Bedankt voor jullie input. Deze is erg waardevol.

Groei in volle gang

Wethouder Kraaijeveld: “Die groei is al in volle gang. Toch vind ik het heel belangrijk dat we samen nadenken over de manier waarop. Want gaan we voor minimale groei en komen er ongeveer 5.000 woningen bij of worden het er misschien wel 13.000 voor de Kempen?” En wat betekent dat voor onze voorzieningen? Voor onze scholen, gezondheidszorg, winkels of openbaar vervoer. Voor natuur en werkgelegenheid. “Elke keuze die we maken heeft gevolgen. Kom meepraten, want samen staan we aan de lat om ervoor te zorgen dat het Kempische karakter van onze dorpen behouden blijft!”  

Tijdens de Toekomstdialogen gingen we in gesprek over deze groei, aan de hand van zeven belangrijke thema’s: 

  • Samenleving: hoe groeien we met behoud van alles wat de regio mooi en sterk maakt? 
  • Wonen: hoe zorgen we voor geschikte en betaalbare woningen voor íédereen? 
  • Landschap en klimaat: hoe zorgen we voor een goede balans tussen gebouwen, natuur en landbouw? 
  • Werken: waar verdienen we ons brood mee? 
  • Bereikbaarheid: hoe komen we vlot op onze bestemming met een passend vervoersmiddel? 
  • Voorzieningen: welke voorzieningen, zoals scholen, winkels en theaters, hebben we in de regio nodig? 
  • Welzijn: hoe blijven we gezond en gelukkig?

Wat is de ontwikkelstrategie?

In de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’ leggen de colleges van de gemeenten Eersel,  Reusel-De Mierden, Bladel en Bergeijk vast wat hun ruimtelijke strategie voor de komende jaren is op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en wat betekent voor de voorzieningen zoals scholen, huisarts, kinderopvang en natuur. 

Waarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken?

Het is belangrijk om samen na te denken over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Om onze zorgen te delen over hoe we de opdrachten kunnen gaan uitvoeren. Om van elkaar te horen hoe we denken over belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, voorzieningen en welzijn. 

Hebben we nog wel invloed op deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen in onze regio zijn al in volle gang. Dat merk je aan de groei van bedrijven en de komst van werknemers uit het buitenland. De groei zelf is dus niet te stoppen. Wat we wel kunnen doen is helder krijgen wat voor mogelijkheden we in onze eigen gemeente zien om die groei de ruimte te geven. Met oog voor onze eigen behoeften en kansen voor onze kernen, zodat we die mogelijk mee kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering van de strategie.