Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel (ASD) verzamelt signalen vanuit haar achterban (inwoners, cliëntenraden, wijkraden) om de gemeente te adviseren in haar beleid op het gebied van het sociaal domein.

Wat betekent het voor de inwoners van de gemeente Eersel?

De ASD probeert het beleid mensvriendelijker te maken, meer in de geest van de wet dan de letter van de wet. De ASD signaleert tekortkomingen in het beleid en adviseert de gemeente hoe dit te verbeteren.

Wie zijn de leden van de ASD?

De ASD bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking met een warm hart en interesse voor het sociaal domein. Zij krijgen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

De ASD is altijd op zoek naar vrijwilligers die met ons het verschil willen maken voor de mensen uit de gemeente Eersel. Zodat de gemeente Eersel leefbaarder wordt voor álle inwoners.

Hoe deel ik mijn signalen met de ASD Eersel?

Jouw signalen kun je altijd actief met ons delen, zodat wij ze kunnen bespreken in de adviesraad en mogelijk verwerken in een (on)gevraagd advies. Je signalen deel je met ons via info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Alle signalen en ervaringen die wij ontvangen worden discreet behandeld. Je gegevens worden niet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt.

Kan de ASD Eersel iets voor mij persoonlijk doen?

De ASD Eersel is er niet voor persoonlijke kwesties en individuele klachten. Wij verwijzen bij persoonlijke zaken door naar organisaties of personen die daarvoor zijn ingesteld en opgericht. Laat je echter niet van meldingen aan ons weerhouden. Bij voldoende gelijksoortige problemen zal de ASD Eersel deze signalen zeker delen met de gemeente.

Wat kan de adviesraad voor jou doen?

Het kan zijn dat je contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals je dat wilt of dat je bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kun je met ons praten. Vanuit de themagroepen kan men advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit je ergens mee, neem dan gerust contact op. De adviesraad is er voor jou.