Vergadering Adviesraad 4 juli 2024

De Adviesraad heeft onder meer het volgende besproken:

Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026

Adviezen van alle adviesraden in het werkgebied van Samen voor Jeugd zijn gebundeld in een overzicht van reacties en beantwoording. De reacties hebben echter niet geleid tot aanpassingen van de visie. De themagroep Jeugd gaat dit binnen de themagroep bespreken en mogelijk dat er nog een advies volgt om de visie aan te passen.

Hulp bij het huishouden

De themagroep WMO van de adviesraad gaat de volgende punten nog intern bespreken: 

  • De actuele wachttijden worden niet getoond op de gemeentelijke website.
  • Het is niet duidelijk wanneer de tussenevaluatie plaatsvindt.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat: Rien Castelijns