Wat is het?

Wanneer de activiteiten van je bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet je een milieuvergunning aanvragen of een melding Besluit activiteiten leefomgeving doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

Je kunt in het Omgevingsloket controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Hoe werkt het?

Je bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

Het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt welke melding je moet doen of welke vergunning je moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van je bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. Je hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van je bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. Je moet een melding doen bij de gemeente. Je moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van je bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. Je hebt een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Check via het Omgevingsloket of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

  • Overleg met de gemeente over je plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
  • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket.
  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je aanvraag.
  • Je ontvangt bericht van de gemeente of je de vergunning krijgt.

Melding doen

  • Doe de melding minimaal 4 weken voordat je start met je activiteiten.
  • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van je melding.
  • Als je melding niet compleet is, kan de gemeente je om aanvullende informatie vragen.

Heb je vragen? 

Vraag dan een vooroverleg aan. Je kunt hiervoor het vooroverlegformulier gebruiken. Je hebt als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Wabo vooroverleg

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning

  • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Melding

Je kunt 4 weken na je melding met je activiteiten beginnen.

Wat kost het?

Wanneer je een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten hebt ingediend, rekent de gemeente kosten (zogeheten 'leges') voor de behandeling van de aanvraag. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht. Hoeveel het behandelen van een aanvraag kost, hangt af van de activiteiten. Een overzicht van de kosten vind je in de meest recente legesverordening. 

Formulieren Bibob Milieuactiviteit

Heeft deze informatie je geholpen?