Wat is het?

Wanneer de activiteiten van je bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet je een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

Je kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM(externe link)) controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Hoe werkt het?

Je bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik 

Het Activiteitenbesluit(externe link) bepaalt welke melding je moet doen of welke vergunning je moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van je bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. Je hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van je bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. Je moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Je moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van je bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. Je hebt een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Check via de AIM(externe link) of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over je plannen, vóórdat u de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag.
 • Als je het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kun je binnen 6 weken je mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom je het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • Je ontvangt bericht van de gemeente of je de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat je start met je activiteiten.
 • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van je melding.
 • Als je melding niet compleet is, kan de gemeente je om aanvullende informatie vragen.

Heb je vragen? 

Vraag dan een vooroverleg aan. Je kunt hiervoor het formulier Wabo overleg gebruiken. Je hebt als inwoner DigiD(externe link) en als organisatie eHerkenning(externe link) nodig.

Wabo vooroverleg

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je de vergunning automatisch.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

Je kunt 4 weken na je melding met je activiteiten beginnen.

Wat kost het?

Omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteiten die betrekking hebben op milieu zijn gratis.

Heeft deze informatie je geholpen?