In Eersel werken we waar mogelijk graag mee aan ‘Tiny Houses’. In de tijd van krapte is dit een mooie manier om woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens te creëren.

Verbetering van de afspraken

Vooraf opgestelde spelregels, de zogenoemde beleidsregels helpen om aanvragen van initiatiefnemers sneller te doorlopen. Een initiatiefnemer weet zo op voorhand waar een aanvraag aan moet voldoen. Als alle vinkjes op groen staan, kan een initiatiefnemer sneller aan de gang. Daar heeft iedereen baat bij. We merken helaas dat het huidige beleid te weinig succesvolle aanvragen oplevert. We hebben de huidige beleidsregels daarom in getrokken en gaan het beleid verbeteren.  

Maatwerk

Tot die tijd behandelen nieuwe verzoeken voor het plaatsen van Tiny Houses als maatwerk. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op bestaand beleid. We verwijzen hiervoor naar het afwegingskader kleine woningbouwverzoeken(externe link) en naar onze kijk op bebouwingsconcentraties in het buitengebied die in onze visie op het buitengebied(externe link) is opgenomen. We hopen dat dit voor meer succesvolle aanvragen zorgt.

Veel gestelde vragen

Net buiten het dorp ligt een prachtig veld dat geschikt is voor Tiny Houses, kan de gemeente daar niet iets mee doen?

De provincie ziet streng toe op het buitengebied. Zij hebben regels opgesteld om dit buitengebied beter te beschermen. Dit maakt de bouw van tiny houses aan de randen van onze kernen lastig.

Bouwen kan vaak alleen als er op een andere plek in het buitengebied ruimte (bebouwing) voor (natuur) terug komt, zogenoemde ruimte voor ruimte. In de kijk op bebouwingsconcentraties uit onze visie buitengebied zijn plekken opgenomen die kansrijk zijn voor de bouw van woningen, mogelijk ook geschikt voor tiny houses.

Midden in het dorp ligt een leeg veld. Kan de gemeente daar geen tiny houses plaatsen?

Alleen de eigenaar van de grond kan bepalen wat er met de grond gebeurt. We merken echter wel dat initiatiefnemers van grond binnen de bebouwde kom vaak liever iets ontwikkelen wat permanent is in plaats van tiny houses die er maximaal 10 jaar mogen staan.

Waarom wordt een vrij liggend veld binnen de bebouwde kom toch afgewezen voor tiny houses?

Dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Het realiseren van meerdere tiny houses vlakbij een andere woning is niet altijd haalbaar omdat de gemeente natuurlijk ook de belangen van de omgeving beschermt. Er zijn eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Is er wel voldoende ruimte? Nieuwe woningen mogen daarnaast niet voor parkeeroverlast zorgen. Er moet dus ook ruimte zijn om te parkeren op het eigen terrein. Dit kunnen soms redenen zijn waarom we een locatie niet geschikt vinden. Ook hebben veel open plekken een functie in het kader van openbaar groen en waterberging.

Wanneer zijn de nieuwe beleidregels klaar?

We denken dat we in het eerste kwartaal van 2024 de nieuwe beleidsregels vaststellen. Je hoeft met je aanvraag niet te wachten op deze regels. We behandelen aanvragen nu als maatwerk volgens bestaand beleid. 

Ik heb een geschikt stuk grond voor het plaatsen van tiny houses. Wat moet ik doen?

Voldoet jouw grond aan het afwegingskader kleine woningbouwverzoeken(externe link)? Of als de grond in het buitengebied ligt aan onze kijk op bebouwingsconcentraties in het buitengebied(externe link)? Maak dan een afspraak in voor een vooroverleg met de gemeente. Schrijf je voorstel uit in het WABO-formulier. We plannen dan zo snel mogelijk een afspraak met je in.

Contact

Mocht je inhoudelijk nog vragen hebben over dit beleid neem dan contact op met Team Ruimte via (0497)531300 of via het contactformulier.