Via deze pagina zie je gemeentelijke regels die betrekking hebben op onze leefomgeving. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, moet je, naast landelijke en provinciale regelgeving, rekening houden met deze regels. Wil je het nu geldende bestemmingsplan bekijken, kijk dan bij bestemmingsplan bekijken. Voor het indienen van een principeverzoek om af te wijken van het bestemmingsplan kijk je bij bestemmingsplan aanpassen.